ก่อนอื่นต้องขออภัยท่านที่มาเยี่ยมชม เนื่องจากขณะนี้
พ่อครูได้เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่ที่จำง่ายขึ้น 
“พ่อครูดอทคอม | www.porkru.com”

หวังว่าจะได้บรรณาการ บทพิธีกร กลอน ผญา ฯลฯ
แก่ทุกท่านเช่นเคย

วิทิต ไชยวงศ์คต
9 กุมภาพันธ์ 2554

โฆษณา